ΒΡΟΧΙΝΟ ΝΕΡΟ

Η εξοικονόμηση νερού δεν ξεκινά ούτε και τελειώνει με την επεξεργασία των λυμάτων της εγκατάστασής σας ή των γκρΙ νερών.

Μπορεί πολύ εύκολα να επεκταθεί και στην συλλογή του βρόχινου νερού, για την επαναχρησιμοποίησή του σε διάφορες χρήσεις: από το πότισμα του κήπου μέχρι τα καζανάκια και από το πλυντήριο ρούχων μέχρι την πλύση του αυτοκινήτου κ.λπ.

Για αυτόν τον σκοπό η Εταιρεία μας διαθέτει ειδικά φίλτρα, για την απομάκρυνση φύλλων ή άλλων υλικών που περιέχει το βρόχινο νερό, αλλά και πλήρη συστήματα καθαρισμού, αποθήκευσης και επαναπροώθησης του βρόχινου νερού, για οποιαδήποτε επιθυμητή χρήση.