ΓΚΡΙ ΝΕΡΑ

Γκρι νερά ονομάζουμε τα απόνερα του νιπτήρα του μπάνιου, της ντουζιέρας ή/και της μπανιέρας. Πρόκειται για λύματα με χαμηλό ρυπαντικό φορτίο, δεν περιέχουν λίπη ή λάδια ενώ είναι ελαφρά μολυσμένα με βακτήρια. Με την κατάλληλη επεξεργασία το παραγόμενο νερό μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στα καζανάκια της τουαλέτας, προσφέροντας σημαντική εξοικονόμηση πόσιμου ύδατος, ή για άρδευση.

Η Εταιρεία μας προσφέρει προϊόντα βιολογικής επεξεργασίας που ακολουθείται από τεταρτοβάθμια επεξεργασία, ώστε το παραγόμενο νερό να είναι απαλλαγμένο από βακτήρια και μικροοργανισμούς. Έτσι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το νερό αυτό ακόμη και για επιφανειακή άρδευση. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο εκδοχών τελικής επεξεργασίας: με μεμβράνες ή με σύστημα UV.