ΕΛΑΙΟΛΙΠΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Τα λίπη και τα λάδια μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στις σωλήνες αποχέτευσης, στα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων αλλά είναι και παράγοντες που προκαλούν σημαντική και δύσκολα αντιμετωπίσιμη μόλυνση του εδάφους. Παράγονται σε μεγάλες ποσότητες σε επαγγελματικές κουζίνες εστιατορίων και ξενοδοχείων, γι’ αυτό και ο νόμος επιβάλλει την εγκατάσταση λιποσυλλέκτη στην αποχέτευση της κουζίνας, πριν την σύνδεσή της με την κεντρική αποχέτευση.

Διαθέτουμε μία μεγάλη γκάμα λιποσυλλεκτών, που μπορούν να εγκατασταθούν κάτω από τον πάγκο της κουζίνας, σε υπόγειο χώρο αλλά και εντός του εδάφους.

Επίσης, η Εταιρεία μας διαθέτει ειδικά συστήματα διαχωρισμού πετρελαιοειδών που εγκαθίστανται σε βορβοροσυλλέκτες.